Pora na pisanie, czyli warsztaty typograficzne w Bibli(o)grodzie

W Dniu Dziecka, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, przybyła ponownie do Bibli(o)grodu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, by wziąć aktywny udział w warsztatach tworzenia autorskich napisów na koszulkach, za pomocą czcionek drukarskich. Zajęcia teoretyczne z zakresu historii drukarstwa wraz z częścią praktyczną poprowadziła Małgorzata Kaczmarek – pracownica Czytelni, interesującą się słowotwórstwem oraz liternictwem.

Warsztaty, odbyły się dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Lokalne Partnerstwa PAFW, w ramach działań projektowych.

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży zostały zaplanowane w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Bibli(o)gród”, na który Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, jako lider Grupy Inicjatywnej,  pozyskała dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. z programu “Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

 Małgorzata Kaczmarek – współkoordynatora działań projektowych informuje:

Od momentu udostępnienia nowej przestrzeni pn.:„Bibli(o)gród”, prowadzimy szereg działań promujących nowe miejsce spotkań. Wspólna praca grupy inicjatywnej, pozyskanych partnerów i członków społeczności lokalnej, pozwala na uaktualnienie i rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjno-artystycznej kierowanej do mieszkańców gminy.

Niewątpliwie, zagospodarowany teren za biblioteką ma potencjał, by stać się miejscem spontanicznych pikników, wystaw, eventów, warsztatów itp. Natomiast za sprawą lokalnej społeczności, może stać się również ogrodem społecznym, w którym wspólne sadzenie roślin i pielęgnowanie ich, stanie się integracyjną inicjatywą społeczną.

Każdego dnia, z radością obserwujemy grupy odwiedzające „Bibli(o)gród”, które inicjują pikniki klasowe, warsztaty przyrodnicze i artystyczne, pogadanki tematyczne, lekcje przyrody itp….

MiPBP w Nowym Tomyślu 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *