Ponad 100 tys. zł dla Gminy Zbąszyń na realizację programu Senior+

Dzienny Dom Senior-Wigor w Zbąszyniu to doskonały przykład tego, jak ważne są programy prospołeczne takie jak SeniorPlus. Placówka, która od samego powstania korzysta ze wsparcia finansowego z budżetu państwa, pozwala seniorom na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Jej podopiecznych odwiedził wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wojewoda wielkopolski podpisał umowę w Domu Seniora w Zbąszyniu na dofinansowanie zadania: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora+” w Gminie Zbąszyń. Kwota dotacji wyniosła ponad 120 tys. zł. Senior+ to tylko jeden z wielu programów realizowanych przez rząd w ramach polityki społecznej. W trakcie spotkania z zbąszyńskim samorządem wojewoda podkreślił, jak ważne jest rządowe wsparcie, które otrzymują seniorzy, dzięki któremu możliwa jest organizacja licznych spotkań, imprez, wycieczek.

– Wieloletni program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Organizowanie spotkań, wycieczek czy warsztatów to tylko część działalności Dziennych Domów czy Klubów w ramach rządowego programu. Społeczna aktywizacja seniorów zmniejsza poczucie samotności wśród osób starszych, pozwala zawrzeć znajomości i posiąść nowe umiejętności – zaznaczył w czasie rozmów.

W roku 2023 dzięki dofinansowaniu w wysokości 478 tys. zł zostaną utworzone trzy nowe Kluby „Senior+”, w których powstanie 73 miejsca dla seniorów. Również poprzez rządowe wsparcie w wysokości ponad 2 mln zł obecnie może funkcjonować 34 placówek, co w sumie daje 903 miejsc dla seniorów.  W latach 2016-2023 w ramach programu Senior+ do Wielkopolski trafiło łącznie 32,3 mln zł, dzięki czemu na terenie województwa działa ponad 100 placówek, zapewniając 2674 miejsc.

Osoby starsze są częścią społeczeństwa, to oni często przekazują młodszym pokoleniom zapomniane już tradycję, historię czy zwyczaje. Pomimo podeszłego wieku i utraty sił są grupą, która lubi uczyć się nowych rzeczy, spędzać wspólnie czas, jeździć na wycieczki. Rządowy program Senior+ umożliwia realizację zadań sprzyjających integracji seniorów.

/poznan.uw.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *