OŚWIADCZENIE STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO w sprawie dyżurów aptek

OŚWIADCZENIE  STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO w sprawie dyżurów aptek

W związku z informacjami pojawiającymi się w lokalnej prasie oraz mediach społecznościowych, dotyczącymi nieprzestrzegania przez apteki zlokalizowane w miejscowości Nowy Tomyśl przepisów prawa miejscowego, ustanowionych Uchwałą nr XLIII/373/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotomyskiego w 2023 r. informuję, że Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wystąpiło z pismem do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie przestrzegania przepisów prawa miejscowego.

Samorząd powiatowy posiada delegację ustawową wyłącznie do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek z terenu powiatu w sposób zapewniający dostępność świadczeń również W porze nocnej, w niedzielę i inne dni wolne od pracy (art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne).

Organy powiatu nie posiadają natomiast żadnych uprawnień do podejmowania jakichkolwiek działań nadzorczych bądź kontrolnych w stosunku do aptek. Powiat nie ma także prawnej możliwości dofinansowania aptek w zakresie pełnienia przez nie dyżurów nocnych. Powyższe wymaga zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Podkreślić należy, że problem dyżurowania aptek zauważony został przez władze powiatu już w latach wcześniejszych. W wyniku czego Rada Powiatu Nowotomyskiego dnia 26 lutego 2020 r. wystosowała apel w sprawie rozwiązań prawnych związanych z określaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (Apel nr XVI/2/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego). Rada zaapelowała o podjęcie działań mających na celu zmianę rozwiązań prawnych w zakresie art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez: wyznaczenie innego organu lub podmiotu, który miałby kompetencje do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych lub wyposażenie organów powiatu w narzędzia prawne oraz w środki finansowe, które gwarantowałyby prawidłową organizację dyżurów aptek oraz egzekwowanie nałożonego na apteki obowiązku.

Powyższy apel został przesłany do Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Nie otrzymano żadnej odpowiedzi w sprawie.

Andrzej Wilkoński

STAROSTA NOWOTOMYSKI

POWIAT NOWOTOMYSKI: Kolejne Informacje w sprawie aptek

One thought on “OŚWIADCZENIE STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO w sprawie dyżurów aptek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *