NOWY TOMYŚL: Informacja z przebiegu LXIII sesji budżetowej Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.

Informacja z przebiegu LXIII sesji budżetowej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbyła się w sali posiedzeń w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ratajczak.

Podczas sesji została zaprzysiężona nowa radna, która wstąpiła na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4,  Pani Iwona Przybylak-Radecka – kandydatka z listy nr 21 – KWW Tomasza Antuszewskiego.

 Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła następujące uchwały:

1. Nr LXIII/684/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2023-2035.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

2. Nr LXIII/685/2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

3. Nr LXIII/6856/2023 w sprawie przekazania według właściwości skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 16 grudnia 2022 r.

 Głosów „za” – 16

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 2

(I. Przybylak-Radecka, T. Tomaszewicz)

Nieobecni radni – 1

(A.  Szofer)

Głosów nieoddanych – 1

(P. Szymkowiak)

4. Nr LXIII/687/2023 w sprawie przekazania według właściwości skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 14 grudnia 2022 r.

 Głosów „za” – 17

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 2

(I. Przybylak-Radecka, K. Wilkoszarska)

Nieobecni radni – 1

(A.  Szofer)

Głosów nieoddanych – 0

5. Nr LXIII/688/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. na uchwałę nr LIV/605/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – Południowy – Zachód.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

6. Nr LXIII/689/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Poznaniu na uchwałę Nr XLIV/543/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Tomyśl, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

7. Nr LXIII/690/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

8. Nr LXIII/691/2023 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

 9.Nr LXIII/692/2023 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl w roku 2023”.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

10.Nr LXIII/693/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

11.Nr LXIII/694/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

12.Nr LXIII/694/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Nowy Tomyśl, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

13. Nr LXIII/694/2023 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 6 na działkach o nr ewid. 889/5 i 1502 w Nowym Tomyślu.

 Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, I. Przybylak-Radecka, M. Ratajczak, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 1

(A. Szofer)

Przebieg obrad sesji jest transmitowany, a nagranie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.bip.nowytomysl.pl w dziale Rada Miejska.

Protokół wraz z załącznikami jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.bip.nowytomysl.pl w dziale Rada Miejska /Protokoły z sesji RM/, a wszystkie podjęte na sesji uchwały w dziale Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej/Rejestr uchwał kadencji 2018-2023.

źródło: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

One thought on “NOWY TOMYŚL: Informacja z przebiegu LXIII sesji budżetowej Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *