NOWY TOMYŚL: Informacja o przyznaniu dotacji celowych klubom sportowym w 2023 r.

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 892/2023 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 stycznia  2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowych klubom sportowym w 2023 roku.

Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym stanowi załącznik do zarządzenia.

W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowano, warunkiem podpisania umowy
i przekazania dotacji będzie dokonanie aktualizacji oferty lub poszczególnych jej pozycji (wzory dokumentów do aktualizacji w załączeniu). Oferent decydujący się na zawarcie umowy zobowiązany jest przedstawić w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert zaktualizowanych dokumentów.

Przy otrzymaniu dotacji niższej niż wnioskowano, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

Przy aktualizacji oferty należy zachować zasady i limity wynikające z ogłoszenia konkursu ofert,
w tym:

wycenę pracy realizatora zajęć sportowych, np. trenera, w maksymalnej wysokości 60 zł brutto za jedną godzinę zajęć (45 minut); koszty administracyjne zadania, tzw. obsługi zadania (obsługa księgowa, opłaty bankowe, pocztowe, itp.) nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów finansowych realizacji zadania.

źródło: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *