Nowotomyska bibliotekarka w Ministerstwie Kultury w Paryżu

W poniedziałek, 9 września, Izabela Putz, bibliotekarka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, która obecnie przebywa na stażu w Bibliotece Głównej w Cenrum George Pompidou w Paryżu, została zaproszona do Ministerstwa Kultury Francji. Tego dnia Ministerstwo przywitałoaż 56 osób z 38 krajów z całego świata, które odbywają wizyty studyjne lub staże w paryskich instytucjach kultury w ramach ministerialnego programu: „Courants du monde”.

Od chwili powstania programu w 1992 r., we francuskich placówkach kulturalnych gościło ponad 3800 specjalistów z całego świata. To ponad trzydziestoletni już owocny dialog, promujący realizację partnerstw pomiędzy strukturami francuskimi i zagranicznymi oraz licznych projektów współpracy kulturalnej.

W ramach programu można zakwalifikować się na takie projekty jak: Szlak Kulturowy, Pobyt Kulturowy i Rezydencja Kultury.

Ten pierwszy, trwający dwa tygodnie, to zbiorowe seminaria,   okrągłe stoły, wizyty i warsztaty. Drugi to zindywidualizowane, dwutygodniowe pobyty, umożliwiające animatorom kultury korzystanie z konferencji I spotkań, dostarczających im zarówno treści teoretycznych, jak i praktycznych w ramach realizacji ich zawodowego projektu.

Izabela Putz bierze udział w trzecim, trwającym 6 tygodni projekcie Résidence culture, polegającym na zapoznaniu się z francuskimi strukturami kulturowymi poprzez codzienną pracę w Bpi (Głównej Bibliotece Publicznej), braniu udziału w spotkaniach, projekcjach, warsztatach, zebraniach pracowniczych itp. oraz w przyglądaniu się pracy innych paryskich bibliotek. Udział p. Izabeli w tym projekcie ma również na celu promowanie rozwoju konkretnych projektów współpracy oraz opracowanie projektu zawodowego we współpracy z instytucją przyjmującą we Francji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *