Nowe lokale komunalne w Gminie Nowy Tomyśl

18 października br. Włodzimierz Hibner Burmistrz Nowego Tomyśla, Zofia Matuszczak Prezes PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu oraz Tomasz Tomaszewicz radny Rady Miejskiej odwiedzili mieszkańców lokali komunalnych, które powstały w budynku po byłym przedszkolu w Borui Kościelnej. Była to okazja do rozmów, wysłuchania oraz omówienia bieżącej sytuacji lokatorów.

Przypominamy, że Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,75 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Borui Kościelnej”, a całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 1,8 mln zł.

W budynku mieszka 7 rodzin, w tym dwie rodziny wielodzietne. Jest to początek działań zmierzających do powstania nowych mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie naszej gminy. Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, przy wsparciu Gminy Nowy Tomyśl oraz Banku Gospodarki Krajowej, jest w trakcie realizacji projektów budowlanych w zakresie powstawania nowych lokali tego typu.

Mieszkania komunalne i socjalne to duże wyzwanie dla każdego samorządu, lista osób na nie oczekujących jest bardzo długa, dlatego też nieustannie podejmowane są działania prowadzące do realizacji podobnych przedsięwzięć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *