Młodzi parlamentarzyści z Hołogi

W dniach 1-6 października 2023 roku odbył się wyjazd przedstawicieli naszej szkoły
 do Norwegii na wyspę Utøya. Najbardziej zaangażowaniuczniowie po raz kolejny brali udział w projekcie Erasmus+ (MEP BSR), którego celem jest zapoznanie młodzieży krajów nadbałtyckich z zasadami obrad parlamentarnych oraz światem wielkiej polityki.

 Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie mają szansę pokazać, że ich głos również liczy się
w podejmowaniu trudnych, a zarazem ważnych decyzji charakterze globalnym. Uczniowie naszej szkoły: Patrycja Grelka, Aleksandra Szymanowska, Mateusz Waśkowicz, Artur Tritt oraz Zofia Carmen Plenzer wraz z nauczycielem języka angielskiego, Panem Szymonem Jankowiakiem, reprezentowali na tych obradach parlamentu Polskę. To dla nas ogromne wyróżnienie, zwłaszcza żenasz kolega, Artur Tritt, przyjął zaszczytną rolęprowadzącego jedną z komisji, czyli CP.

Nasi przedstawiciele,wspólnie z młodzieżą z dziesięciu innych krajów, dyskutowali na tematy związane między innymi z: kryzysem klimatycznym, bezpieczeństwem i obroną, erą cyfrową, polaryzacją społeczną oraz włączeniem młodych ludzi w procesy demokratyczne. Praca pod nadzorem przewodniczących (CPs) doprowadziła do stworzenia ustaw na każdy
z wymienionych tematów.
Niezwykle ciekawe były też rozmowy z ekspertami na temat demokracji czy debaty dotyczące zawartych w rezolucji problemów. Podsumowaniem prac był udział polskich delegatów w głównym posiedzeniu parlamentu. Dodatkową atrakcją były odwiedziny ambasadora Wielkiej Brytanii. Po długich obradach reprezentanci krajów nadbałtyckich zadecydowali, że dwie z pięciu ustaw zostaną zaakceptowane. To niezwykle rozwijające doświadczenie.

Uczniowie z pewnością nie narzekali na nudę również popołudniami. Zwiedzili piękną stolicę Norwegii, Oslo. Zaświeczorami mogli zapoznać się z tradycjami innych krajów europejskich, uczestniczyć w zajęciach integracyjnych czy wieczorze filmowym. Nie obyło się też bez tańców.

Po długich pożegnaniach, polska delegacja wyruszyła w drogę powrotną do Oslo, skąd udała się samolotem do Poznania. Cała nasza reprezentacja bardzo mile wspomina ten czas i jest gotowa do dalszych działań związanych z tym projektem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *