Kanalizacja w Wytomyślu? To możliwe!

Wczoraj (23 października br.), o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Wytomyślu, odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami Wytomyśla, które zwołał Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla. Włodarz chciał osobiście porozmawiać z  mieszkańcami na temat inwestycji, wykonanych w latach ubiegłych, a także o tych, planowanych w najbliższym czasie. Jedną (i najważniejszą) z nich jest budowa kanalizacji sanitarnej w  Wytomyślu oraz utwierdzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Na spotkaniu obecni byli również: Danuta Sobieraj – sołtys Wytomyśla, Juliusz Tomiński – komendant Straży Miejskiej, Błażej Lipiecki – radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz przedstawicielki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu (PWiK) – Irena Hojsler i Aneta Lotka-Jarnot.

Spotkanie zakończyły pytania mieszkańców, którzy mogli dowiedzieć się więcej na temat planowanych inwestycji, a także złożyć swoje skargi, zapytania oraz prośby w innych lokalnych kwestiach.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie w Wytomyślu powstała droga z płyt betonowych na odcinku niemal 800m w kwocie 288 015,52 zł. Co więcej, Gmina pozyskała środki na realizację zadania pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa miasteczek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl”, w ramach którego do Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu trafi mobilne miasteczko rowerowe.

źródło: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *