NOWY TOMYŚL: Zakup progów płytowych, wyświetlaczy prędkości oraz mobilnych miasteczek rowerowych

 „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego – budowa miasteczek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl” – część pierwsza – wybrano najkorzystniejszą ofertę

W piątek, 29 września br., wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup progów płytowych, wyświetlaczy prędkości oraz mobilnych miasteczek rowerowych w ramach projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa miasteczek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl” – część pierwsza.

Część pierwsza obejmuje zakup i montaż progów płytowych oraz wyświetlaczy prędkości. Najkorzystniejszą ofertę założyła firma RAWZNAK Sp. z o.o. Sp. k. z Rawicza, z kwotą 128 387,40 zł brutto.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Część pierwsza zamówienia obejmuje:

  • Zakup drogowych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjnych
  • Zakup urządzenia kontroli radarowej
  • Instalowanie znaków drogowych
  • Instalowanie urządzeń ochronnych
  • Roboty w zakresie regulacji ruchu
  • Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *