Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II

„Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II”.

W Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu została podpisana umowa z wykonawcą zadania

Pod koniec sierpnia br., wybrano wykonawcę zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II”, którym została firma ZIB-INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. z Lwówka, z kwotą wykonania zadania 5 847 991,23 zł brutto.

Przypominamy, że na realizację zamówienia Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zamierzał przeznaczyć maksymalnie 7 100 000,00 zł brutto, a zadanie dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w kwocie 4 139 860 zł.

W poniedziałek, 2 października br., w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, została podpisana umowa na realizację zadania. Podpis złożył Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla, natomiast z ramienia wykonawcy – Mateusz Maćkowiak – Prezes Zarządu ZIB-INFRASTRUKTURA.

Przy podpisaniu umowy obecne były również Adrianna Zielińska – zastępczyni Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Anna Andrzejczak – naczelnik Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

  • budowę nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • przebudowę skrzyżowania
  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m
  • budowę pobocza o szerokości 1,0 m
  • budowę i przebudowę zjazdów na posesję – nawierzchnia z kostki betonowej,
  • odbudowę rowu przydrożnego,
  • przestawienie ogrodzenia poza pas drogowy,
  • wycinkę drzew i krzewów na terenie pasa drogowego,
  • nasadzenia roślin,
  • budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

Po stronie Wykonawcy leży również utrzymanie tj. podlewanie w okresach suszy, pielęgnacja itp. wykonanych nasadzeń drzew i krzewów w okresie 2 lat od terminu odbioru końcowego całej inwestycji. W przypadku uschnięcia drzew i krzewów należy je zastąpić nowymi.

Na realizację zadania wykonawca ma 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *