NOWY TOMYŚL: Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy, czyli partnerskie spotkanie w bibliotece

30.03.2023 r. w MiP Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu, w ramach działań projektowych na rzecz dobra wspólnego tj. „Bibli(o)grodu”, odbyło się partnerskie spotkanie sprawozdawczo-pracownicze. 

Nowotomyska Biblioteka w partnerstwie z Ośrodkiem Działaj Lokalnie KOLD i Szkołą Podstawową nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu pozyskała środki na realizację projektu pn. Bibli(o)gród, który został zgłoszony do programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

Udział w spotkani wzięli: Elżbieta Podlaszewska-Cybal – Dyrektor MiPBP,  Paulina Młyńczak – Członek Zarządu z Lokalnej Grupy Działania KOLD, zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego w składzie: Lucyna Kończal -Gnap oraz Ryszard Ratajczak, Ewelina Szofer-Pajchrowska- reprezentująca Gminny Ośrodek Informacji, przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu: asp.szt. Anna Urbaniak i asp. Joanna Jerzewska oraz koordynatorki i autorki projektu z ramienia biblioteki: Róża Mleczak i Małgorzata Kaczmarek.

Podczas spotkania zaproszeni partnerzy zapoznali się z: sprawozdaniem merytorycznym i finansowym,  planem działań na najbliższe tygodnie,  dotychczasowym zagospodarowaniem i modernizacją terenu pn. Bibli(o)gród. Spotkanie było również okazją i pretekstem do zastanowienia się nad regulaminem nowego miejsca wypoczynku,  do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie.

Celem projektu, jest wspólne działanie partnerów na rzecz Bibli(o)grodu, zbudowanie długofalowego partnerstwa oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej skupione na kooperacji przy zagospodarowaniu przestrzeni za Biblioteką i muszlą koncertową tak, by służyła czytelnikom i mieszkańcom – stała się zielonym miejscem wypoczynku, spędzenia czasu i przestrzenią dla różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych. To pierwszy, tak duży projekt angażujący społeczność lokalną. Wspólna praca nad regulaminem miejsca, podczas partnerskiego spotkania niewątpliwie była ważnym krokiem w procesie angażowania się w działania projektowe i wprowadzenia dobrych praktyk w obszarze kooperacji.

NOWY TOMYŚL: O drzewie, które „odmieniło” ulicę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *