NOWY TOMYŚL: Wizyta policjantów w Szkole Podstawowej!

5 lipca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu odwiedzili Akademicką Szkołę Podstawową. Spotkanie z młodzieżą miało na celu sprawdzenie ich wiedzy dotyczącej różnych aspektów bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

W trakcie spotkania funkcjonariusze przybliżyli uczniom zasady poruszania się po drodze oraz właściwego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśnili, jak ważne jest stosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz korzystanie z przejść dla pieszych.
Kolejnym ważnym tematem poruszanym podczas spotkania była zasada ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Policjanci omówili z uczniami, jak rozpoznać sytuacje, w których warto zachować czujność i nie podejmować ryzyka. Uczniowie zostali poinstruowani, żeby nie wchodzić do pojazdów obcych osób czy podążać za nieznajomymi.

Bezpieczne korzystanie z roweru to temat szczególnie istotny podczas letniego wypoczynku. Policjanci przekazali uczniom kilka istotnych wskazówek, takich jak używanie kasku ochronnego oraz przestrzeganie przepisów drogowych. Omówiono również zasady jazdy w grupie i konieczność zachowania ostrożności na drogach publicznych.

W trakcie spotkania policjanci zwrócili również uwagę na bezpieczne korzystanie z kąpielisk w okresie wakacji. Przekazali uczniom informacje na temat oznakowania bezpiecznych stref kąpielowych, zasad unikania głębokich miejsc, jak również konieczności przestrzegania poleceń ratowników. 

Wizyta policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu miała na celu podniesienie świadomości uczniów na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku. Dzięki spotkaniu uczniowie utrwalili sobie ważne zasady poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, jak również bezpiecznego korzystania z roweru i kąpielisk.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *