NOWY TOMYŚL: Otwarcie punktu informacyjno-doradczego dla młodzieży

We wtorek, 1 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu nastąpiło oficjalne otwarcie punktu informacyjno-doradczego dla młodzieży, sfinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu pilotażowego „Profesjonalne doradztwo gwarantem sukcesu w karierze zawodowej”.
 
W otwarciu punktu udział wzięli: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu Mateusz Jandy oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu Bogumiła Sprywa.
Projekt pilotażowy realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. Kwota dofinansowania uzyskana na projekt pilotażowy wynosi 504 708,80 zł.
 
Punkt informacyjno-doradczy dla młodzieży zajmował się będzie pomocą dla osób w przedziale wiekowym 18-30 lat. Będzie ona obejmowała:
– doradztwo i poradnictwo zawodowe;
– doradztwo psychologiczne;
– informację o formach pomocy udzielanej przez ośrodek pomocy społecznej.
 
Godziny pracy punktu:
– każdy wtorek i czwartek w godz. 13:00 – 15:00 – doradztwo i poradnictwo zawodowe, informacja o formach pomocy oferowanych przez ośrodek pomocy społecznej;
– drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 – doradztwo psychologiczne.
 
Osoby zainteresowane szkoleniem w zakresie pisania CV oraz listów motywacyjnych skorzystają z bezpłatnego szkolenia po rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.
Ponadto w ramach pozyskanych środków uczestnikom projektu sfinansowanych zostanie:
– 20 innowacyjnych staży dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu na okres 6 miesięcy w kwocie 2 200,00 zł miesięcznie wraz z dofinansowaniem dojazdów na staż w wysokości do 150zł/miesiąc lub kosztów najmu lokalu w miejscowości odbywania stażu poza miejscem zamieszkania do 500zł/miesiąc. Osoby podejmujące zatrudnienie po stażu finansowanym ze środków projektu mogą otrzymać jednorazowe dofinansowanie w postaci bonu aktywizacyjnego w wysokości 1 000zł;
– 16 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu będzie mogło skorzystać z dofinansowania do dojazdów do pracy w kwocie do 150zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.
 
źródło: Powiat Nowotomyski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *