NOWY TOMYŚL: Informacja z przebiegu LXII sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. 

Informacja z przebiegu LXII sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

z dnia 19 grudnia 2022 r. Sesja przerwana – wznowienie nastąpi 29 grudnia br., o godz. 11.30

NOWY TOMYŚL: LXII sesja Rady Miejskiej – Kompromitacja, czyli puste miejsca przy sesyjnym stole… komentarz radnego Tomasza Matusiaka

 

Sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbyła się w sali posiedzeń w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ratajczak.

Podczas sesji pożegnano radnego Mateusza Jandego oraz podziękowano za jego społeczną działalność na rzecz mieszkańców gminy Nowy Tomyśl. 1 grudnia br., po 13 latach sprawowania mandatu radnego Rady Miejskiej, pan Mateusz Jandy objął stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła następujące uchwały:

1. Nr LXII/666/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych mających siedzibę w Nowym Tomyślu przy ul. 3 Stycznia nr 12 i na Osiedlu Północ nr 25

Głosów „za” – 20

(W. Andryszczyk, T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 0

 2. Nr LXII/667/2022 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu, ul. 3 Stycznia nr 70

Głosów „za” – 20

(W. Andryszczyk, T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 0

 3.  Nr LXII/668/2022 w sprawie: wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Nowym Tomyślu

Głosów „za” – 16

(W. Andryszczyk, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak, A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 4

(T. Antuszewski, Ł. Frański, B. Lipiecki, T. Matusiak)

Nieobecni radni – 0

 4. NrLXII/669/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Lutowej i Majowej w Glinnie z dnia 11 października 2022 r.

Głosów „za” – 19

(W. Andryszczyk, T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 0

Głosów nieoddanych – 1

(R. Nowak)

 5. Nr LXII/670/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/535/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Głosów „za” – 19

(T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 0

Głosów nieoddanych – 1

(W. Andryszczyk)

6. NrLXII/671/2022 w sprawie zmiany Nr XLII/534/2021 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy na lata 2022 do 2032.

Głosów „za” – 19

(T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymuję się”: 0

Nieobecni radni – 0

Głosów nieoddanych – 1

(W. Andryszczyk)

7. Nr LXII/672/2022 w sprawie wykazu wydatków Gminy Nowy Tomyśl które nie wygasają z upływem roku 2022

 Głosów „za” – 20

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 8. Nr LXII/673/2022 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz ustalenia jej składu osobowego.

 Głosów „za” – 20

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 9.      Nr LXII/674/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

 Głosów „za” – 20

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 10.  Nr LXII/675/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości gruntowej o nr ewid. 51 położonej w Grubsku, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego.

 Głosów „za” – 20

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 11.   Nr LXII/676/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Głosów „za” – 20

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 12.  Nr LXII/677/2022 w sprawie wniosku mieszkanki o odwołanie Mateusza Jandego z funkcji radnego.

 Głosów „za” – 19

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 1

 (Ł. Chalasz)

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 13.    Nr LXII/678/2022 w sprawie wniosku mieszkanki o odwołanie Tomasza Tomaszewicza z funkcji radnego

 Głosów „za” – 18

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 1

 (Ł. Chalasz)

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 1

 (T. Tomaszewicz)

 14.   Nr LXII/679/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy Melisowej miejscowości Glinno, gmina Nowy Tomyśl.

 Głosów „za” – 20

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 15.  Nr LXII/680/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy Zimowej w miejscowości Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl.

 Głosów „za” – 18 

(W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 1

 (B. Lipiecki)

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 1

 (T. Tomaszewicz)

 16.  Nr LXII/681/2022 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2023.

 Głosów „za” – 18

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  B. Nawrot, R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, T. Tomaszewicz,  K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 2

 (Ł. Chalasz, L. Drążkowiak)

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 0

 17. Nr LXII/682/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2023.

 Głosów „za” – 18

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 2

 (B. NawrotT. Tomaszewicz)

 18.  Nr LXII/682/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2023.

 Głosów „za” – 18

 (W. Andryszczyk T. Antuszewski, Ł. Chalasz, L. Drążkowiak, Ł. Frański, R. Górczyński,  R. Kret, H. Krzeszowski, B. Lipiecki, T. Matusiak, A. Molenda,  R. Nowak A. Polański, M. Ratajczak, A. Szofer, P. Szymkowiak, K. Wilkoszarska, T. Wlekły)

 Głosów „przeciw”: 0

 Głosów „wstrzymuję się”: 0

 Nieobecni radni – 0

 Głosów nieoddanych – 2

 (B. NawrotT. Tomaszewicz)

  Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rejestr uchwał w kadencji 2018-2023 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (nowytomysl.pl)

źródło: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

One thought on “NOWY TOMYŚL: Informacja z przebiegu LXII sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *