Ćwiczenia oraz operacyjne rozpoznanie składu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej W Porażynie

W dniach 15 – 17 maja 2023 r. strażacy  Wojskowej Straży Pożarnej Składu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej  Porażyn wraz z strażakami z  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wielkopolskim oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi KSRG z Bukowca i Opalenicy, w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia oraz operacyjne rozpoznanie infrastruktury Składu Porażyn.

Operacyjne rozpoznanie obiektu przez strażaków jest istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej. Obszerna wiedza na temat obiektu jest kluczowa w przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym prowadzenia sprawnej ewakuacji ludzi i ratowanego mienia oraz minimalizacji skutków w przypadku powstania realnego zagrożenia.

Celem przeprowadzonego rozpoznania było między innymi zapoznanie się z obiektami Składu Porażyn w zakresie ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych, rozpoznanie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, a także rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych oraz sposobu prowadzenia ewentualnej ewakuacji osób i mienia. Rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych.

Sprawdzono funkcjonowanie procedur powiadamiania o pożarze oraz systemu alarmowania sił i środków ujętych w wewnętrznych instrukcjach przewidzianych do prowadzenia działań ratowniczych w Składzie. W sposób praktyczny sprawdzono umiejętności postępowania osób odpowiedzialnych za organizację ewakuacji oraz akcji ratowniczo-gaśniczej i gotowość do działania sił straży pożarnych.

Autor materiału: st. chor. szt. Piotr Stanisławski Wojskowa Straż Pożarna Porażyn
Opracowanie: asp. Szymon Maciejewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *