Będą kolejne tężnie w Nowym Tomyślu!

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę dwóch wolnostojących, podświetlanych tężni solankowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu tj.: głównej pergoli, dwóch parkletów z pergolami, elementów małej architektury w tym części edukacyjnej, utwardzeń terenu oraz nasadzeń.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2023 r. do godziny 10:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nowy_tomysl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2023 r. o godzinie 10:30.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/731817

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1 960 000,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, edycja III – PGR.

W Nowym Tomyślu znajduje się już jedna tężnia solankowa w Parku Miejskim u zbiegu ulic Musiała i Tysiąclecia. O tym czy nasze miasto stanie się niedługo drugim Ciechocinkiem będzie można przekonać się pod koniec tego roku.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *