Ryszard Napierała ponownie Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Podczas sesji sejmiku województwa, która odbyła się 26 czerwca w UMWW w Poznaniu, nastąpiło złożenie ślubowania i objęcie mandatu radnego województwa przez Ryszarda Napierałę z PSL (zastąpił on w sejmiku zmarłego niedawno Kazimierza Chudego). Podczas tej samej sesji sejmik powierzył Ryszardowi Napierale funkcję przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.

W trakcie czerwcowych obrad sejmik przyjął stanowisko, w którym radni wyrażają sprzeciw wobec ministerialnej decyzji o redukcji liczby punktów informacyjnych funduszy europejskich w Wielkopolsce. Dokument został skierowany do ministra funduszy i polityki regionalnej. Radnych do podjęcia tego tematu skłoniła decyzja o zmniejszeniu liczby punktów informacyjnych funduszy europejskich w naszym regionie. Wcześniej tego typu podmioty funkcjonowały we wszystkich byłych miastach wojewódzkich w Wielkopolsce, według nowych wytycznych takiego punktu nie przewidziano w Lesznie. W związku z tym sejmik zaapelował o zmianę tej decyzji, zwracając uwagę na potrzebę równego dostępu mieszkańców województwa do informacji o możliwościach skorzystania ze wsparcia unijnego, zwłaszcza u progu nowej perspektywy finansowej UE i rozpoczęcia funkcjonowania nowych programów operacyjnych.

Sejmik (stosunkiem głosów 8-25) nie przyjął natomiast stanowiska zaproponowanego przez opozycyjny klub PiS „w sprawie obniżenia się poziomu kultury debaty politycznej”. Wnioskodawcy chcieli w nim zaapelować m.in. „o poszanowanie godności ludzkiej uczestników sporu politycznego” oraz sprzeciwić się „aktom mającym znamiona znieważania osób zaangażowanych w działalność polityczną”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *