Rusza odbudowa Jazu w Perzynach – spotkanie robocze

Rusza odbudowa Jazu w Perzynach – spotkanie robocze 24 marca br.
Z inicjatywy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu zostało zorganizowane spotkanie związane z rozpoczęciem procedur przetargowych dla odbudowy
całkowicie zniszczonego Jazu w Perzynach, z jego jednoczesnym przesunięciem z uwagi na warunki gruntowe o około 400 mb w kierunku Przyprostyni.
 
Pan Bogumił Nowak – Dyrektor RZGW w Poznaniu oraz Pani Anna Woćko – Dyrektor w Zarządzie Zlewni w Gorzowie Wlkp. szczegółowo omówili działania realizowane od roku 2020. Zebrani mieli okazję zapoznać się z przebiegiem prac projektowych, realizacją bardzo czaso- i kosztochłonnych procedur związanych z uzgodnieniami i opiniowaniem dokumentacji technicznej. Przedstawiony został również plan pracy na najbliższe miesiące. Już w najbliższych tygodniach zostaną zawarte porozumienia aktualizujące uzgodnienia z roku 2020, co pozwoli na rozpoczęcie procedur przetargowych w maju br., tak by prace budowlane mogły być realizowane na przełomie lat 2023 i 2024, w sezonie jesiennym i zimowym, zapewniającym ochronę siedliskową dla dziko żyjących zwierząt i roślin.
 
W zakresie technicznym, w pierwszym etapie przygotowawczym powstanie plac budowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w zakresie operacyjnym, czasowych dróg dojazdowych i wykonania przyłącza elektroenergetycznego. Całość prac 1 etapu wyceniona została na kwotę ponad 1,1 mln złotych, co zostanie sfinansowane z udziałem współpracujących samorządów i nadleśnictw.
Cała budowa, na którą składać będą się infrastruktura Jazu i przepławka dla ryb, wg wstępnych wycen, pochłonie 14 milionów złotych, co zostanie sfinansowane ze środków inwestora,
zamierzającego również zdobyć na ten cel środki pomocowe z dedykowanych programów pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 – 2027.
W spotkaniu udział wzięli:
Współprowadzący
1. Anna Woćko, PGW Wody Polski Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.
2. Bogumił Nowak, PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
3. Tomasz Kurasiński, Burmistrz Zbąszynia.
oraz
1. Andrzej Wilkoński, Starosta Powiatu Nowotomyskiego.
2. Zofia Pacholak-Laskowska, Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl.
3. Katarzyna Koberling-Mach, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.
4. Sławomir Łukasz Kaczmarek, Nadzór Wodny PGW Wody Polskie.
5. Katarzyna Szaferska, PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
6. Karolina Bałuk-Jaworska, PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
7. Krzysztof Kotlarski, Nadleśnictwo Wolsztyn,
8. Sławomir Majsner, Nadleśnictwo Babimost,
9. Monika Groszek, Nadleśnictwo Babimost,
10. Agnieszka Kasperczak, Z-ca Wójta Gminy Siedlec,
11. Krystyna Lewandowska, Skarbnik Gminy Siedlec.
12. Joanna Korcz, Skarbnik Gminy Zbąszyń.
13. Marek Orzechowski, Z-ca Burmistrza Zbąszynia.
14. Kamil Sieratowski, SLGR Obra-Warta.
 
W tym miejscu przypomnieć należy o wspólnych działaniach Samorządowców Powiatu Nowotomyskiego, Gmin Zbąszyń, Siedlec, Miedzichowo, Trzciel, Pszczew, Nadleśnictw Wolsztyn i Babimost, kiedy to dnia 10 Marca 2020 r. z inicjatywy poselskiej Poseł Marty Kubiak oraz Posła Jacka Kurzępy w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie robocze dotyczące ratowania zdewastowanych Jazów w Perzynach i Rybojadach. Pierwotnym celem spotkania było ujęcie w planie przeciwdziałania skutkom suszy oraz podjęcie działań przywracających zdolności retencyjne na odcinku rzeki Obry (gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń), co też się stało, i w chwili obecnej wchodzi w etap realizacyjny.
 
źródło: Gmina Zbąszyń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *