POWIAT NOWOTOMYSKI: DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH

Dzielnicowi z całego powiatu nowotomyskiego prowadzą działania w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan działań priorytetowych to narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Plany działań priorytetowych i określone w nich zadania wynikają z informacji uzyskanych m.in. ze spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem, bieżącej lustracji rejonu czy też debat społecznych.

Miasto i Gmina Nowy Tomyśl

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1.

Dzielnicowy sierż. szt. Bartosz Sołtysik prowadzi działania priorytetowe związane z problemem zakłócania porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie ogródków działkowych „Zielony Zakątek” w Nowym Tomyślu.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2.

Dzielnicowa st. post. Julia Patan prowadzi działania priorytetowe związane z problemem nieprawidłowego parkowania w rejonie os. Batorego w Nowym Tomyślu.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3.

Dzielnicowy st. asp. Marcin Żmudzin prowadzi działania priorytetowe związane z problemem nieprawidłowego parkowania w rejonie ul. Nowej w Nowym Tomyślu.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4.

Dzielnicowy st. asp. Michał Szot prowadzi działania priorytetowe związane z grupowaniem się małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie ul. Mickiewicza w miejscowości Nowy Tomyśl.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5.

Dzielnicowy asp. Mateusz Biniek prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie ulicy Szkolej w Broui Kościelnej

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 6.

Dzielnicowy sierż. Cezary Konczerewicz prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz niszczenia infrastruktury w rejonie stadionu miejscowości Bukowiec.

Miasto i Gmina Zbąszyń

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1.

Dzielnicowy asp. Łukasz Krajcer  prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu, zaśmiecania, niszczenia mienia przez osoby nieletnie w rejonie ulicy Spacerowej w m. Zbąszyń

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2.

Dzielnicowa sierż. szt. Marta Kańduła prowadzi działania priorytetowe związane z problemem zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz niszczenie mienia przez osoby nieletnie w rejonie Promenady w m. Zbąszyń.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3.

Dzielnicowy asp. Łukasz Krajcer prowadzi działania priorytetowe związane z problemem zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie placu zabaw przy OSP w m. Chrośnica.

Miasto i Gmina Opalenica

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1.

Dzielnicowy asp. Kamil Michalak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w rejonie ulicy Mickiewicza w m. Opalenica.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2.

Dzielnicowy sierż. Maciej Maciejewski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu, zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie ulicy 3-go Maja m. Opalenica.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3.

Dzielnicowy mł. asp. Cyryl Brzeziecki prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie Sali Wiejskiej w m. Wojnowice.

Miasto i Gmina Lwówek

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1.

Dzielnicowy sierż. szt. Aleksandra Napierała prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie Rynku w m. Lwówek.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2.

Dzielnicowy sierż. Tomasz Piosik prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w rejonie sklepu Cho No Tu w m. Brody.

Gmina Kuślin

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4.

Dzielnicowy mł. asp. Adrian Adamski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w miejscach publicznych w miejscowości Michorzewko.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5.

Dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof Utracik prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w miejscach publicznych w miejscowości Michorzewo.

Gmina Miedzichowo

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4.

Dzielnicowy sierż. Sebastian Wilczyński prowadzi działania priorytetowe związane z problemem kradzieży paliwa rejonie stacji paliw w m. Miedzichowo

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5.

Dzielnicowy st. asp. Jacek Piotrowski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w rejonie Galerii w miejscowości Bolewice.

Celem powyższych działań ma być maksymalne ograniczenie negatywnego zjawiska we wskazanym miejscu zagrożonym, a także poprawa bezpieczeństwa w powyższych rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów ruchu drogowego. Ocena realizowanych działań nastąpi poprzez analizę na podstawie zgłaszanych oraz własnych interwencji. Realizacji celów służyć będą m.in. nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami, właścicielami sklepów, obiektów oraz współpraca ze Strażą Miejską.

One thought on “POWIAT NOWOTOMYSKI: DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *