NOWY TOMYŚL: UROCZYSTY APEL! Ślubowanie nowoprzyjętego funkcjonariusza, awanse i wyróżnienia.

14 listopada 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nowym Tomyślu odbyła się uroczysta zbiórka, w której udział wzięli funkcjonariusze zmian służbowych oraz systemu codziennego.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złożył, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Markowi Kołdykowi, Dowódca uroczystości – st. kpt. Jakub Kłosowski.

Uroczystość rozpoczęła się od podniosłego momentu przyjęcia przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marka Kołdyka ślubowania nowoprzyjętego funkcjonariusza str. Jakuba Przyweckiego.

Z okazji Święta Niepodległości Komendant Powiatowy PSP w Nowym Tomyślu wręczył awanse
i wyróżnienia.

Za wzorową realizację obowiązków służbowych oraz wyjątkowe zaangażowanie w służbie Wielkopolski Komendant Wojewódzki rozkazem personalnym z dnia 30 października 2023 roku nadał stopnie:

– młodszego ogniomistrza – st. sekc. Michałowi Kurcewiczowi,

– starszego sekcyjnego – sekc. Adrianowi Rogozi,

– sekcyjnego – st. str. Mikołajowi Krok – Adamskiemu.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wyróżnił Dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągniecia w realizacji zadań służbowych asp. Szymona Maciejewskiego.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Decyzją z dnia 6 listopada 2023 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę:

– mł. kpt. Marcinowi Kozicy

oraz

– st. str. Filipowi Nowickiemu.

Funkcjonariuszowi składającemu ślubowanie gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom gratulujemy.

Opracowanie: Anna Worsa
Zdjęcia: Wiktoria Majchrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *