NOWY TOMYŚL: Konferencja prasowa w związku z budową stadionu lekkoatletycznego

Konferencja prasowa w związku z budową stadionu lekkoatletycznego w Nowym Tomyślu

Po licznych naradach Radni Rady Miejskiej jednogłośnie zgodzili się na realizację projektu pt. „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Tomyślu” oraz wsparcie i dołożenie brakującej kwoty ze środków własnych gminy w wysokości 3.530.000,00 zł. 

W związku z tym, w czwartek – 27 kwietnia br., na nowotomyskim stadionie odbyła się konferencja prasowa, na której pojawili się: Grażyna Pogonowska – zastępczyni Burmistrza Nowego Tomyśla, Krzysztof Czarnecki – poseł na Sejm RP,  Adam Bogrycewicz–Radny Sejmiku Wielkopolskiego, Tomasz Wlekły – Radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, Artur Łoziński – Dyrektor OSiR w Nowym Tomyślu oraz media.

Konferencję rozpoczął Krzysztof Czarnecki, który opowiedział o wytrwałych dążeniach do realizacji projektu, w tym o przeznaczonych środkach i dofinansowaniach. Podziękował również władzy samorządowej oraz radnym, biorącym czynny udział w dyskusjach.

Serdeczne podziękowania dla radnych oraz samego Krzysztofa Czarneckiego, od początku wspierającego projekt, kierowała także Grażyna Pogonowska. Zastępczyni podkreśliła wagę tej decyzji dla całego Nowego Tomyśla oraz jego mieszkańców. Jak wspomniała, zarówno obrady jak i ostateczna decyzja były „wspaniałą lekcją demokracji”, która pokazała, że pomimo wielu różnic można dojść do konsensusu.

Głos zabrali również Tomasz Wlekły oraz Adam Bogrycewicz, nazywając przedsięwzięcie „kolejną perłą na mapie Nowego Tomyśla”.

Obecny na konferencji Dyrektor OSiR w Nowym Tomyślu nie krył radości z powodu powstania obiektu, na którym będą mogły realizować się nie tylko dzieci i młodzież, ale również zorganizowane grupy. Ponadto budowa stadionu umożliwi organizację różnego rodzaju zawodów, co dotychczas było w znacznej mierze ograniczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *