MIEDZICHOWO: Gmina otrzymała 33.600,00 tys. zł dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Gmina Miedzichowo otrzymała 33.600,00 tys. zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Wyposażenie szkół podstawowych na terenie gminy Miedzichowo w sprzęt niezbędny do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody”.

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną, Gmina Miedzichowo złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Planowany łączny koszt zadania to 42.000,00 zł, z czego udział własny gminy Miedzichowo wynosi 8.400,00. Przedsięwzięcie będzie realizowane w pierwszej połowie 2023 roku, obejmuje zakup wyposażenia dla dwóch szkół z terenu gminy. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt audiowizualny i komputerowy , który jest niezbędny do wdrożenia programu edukacyjnego w formie monitoringu przyrody oraz zajęć warsztatowych w terenie.

źródło: Gmina Miedzichowo

KUŚLIN: Uwaga! Polowania zbiorowe
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *