Uwaga! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZICHOWO – POSTERUNEK POLICJI W MIEDZICHOWIE

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZICHOWO – POSTERUNEK POLICJI W MIEDZICHOWIE

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW MIEDZICHOWA

p.o. Dzielnicowy rej. IV gm. Miedzichowo  sierż. Sebastian Wilczyński informuje, że od dnia 01.08.2023 roku realizuje zadania określone w „Planie działań priorytetowych” w związku 
z zdiagnozowanym zagrożeniem :

Spożywania napojów alkoholowych  w obrębie sklepu spożywczego  przy ul. Poznańskiej  18.

Cel do osiągnięcia:

Ograniczenie lub wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Z uwagi na powyższe będą prowadzone następujące działania:

– w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
– zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
– współpraca z podmiotami poza policyjnymi.

Ważne informacje dla mieszkańców  !!!

– spożywanie napojów alkoholowych w obrębie sklepów i w miejscach publicznych jest wykroczeniem z art. 43’ ust 1 U.W.T.P.A,
– widzisz zagrożenie w twojej okolicy reaguj powiadom swego dzielnicowego,
– w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod nr telefonu 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
– Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowe Moja Komenda (ułatwi kontakt 
z dzielnicowym).

Pamiętając ,że  bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa  dziękuje za zrozumienie i stosowanie się do przepisów prawa .

                                                                            sierż. Sebastian Wilczyński

INFORMACJA

DZIELNICOWY REJONU NR V INFORMUJE MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BOLEWICE ORAZ INNE OSOBY SPOZA TERENU SOŁECTWA, ŻE OD DNIA 1 SIERPNIA 2023 ROKU REALIZOWANE BĘDZIE DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA:

SPOŻYWANIE ALKOHOLU ORAZ NISZCZENIE MIENIA W MIEJSCU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – REJON BOISKA SPORTOWEGO KLUBU DĄB- PRZY UL. SPORTOWEJ W BOLEWICACH.

EFEKTEM W/W DZIAŁAŃ JEST OGRANICZENIE LUB WYELIMINOWANIE NEGATYWNEGO ZJAWISKA SPOŻYWANIA ALKOHOLU I NISZCZENIA MIENIA W MIEJSCU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

W RAMACH POWYŻSZEGO PROWADZONE BĘDĄ DZIAŁANIE:

– WZMOŻONE KONTROLE MIEJSCA ZAGROŻONEGO WYKROCZENIAMI
– WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI POZA POLICYJNYMI

SZANOWNI OBYWATELE !

-SPOŻYWANIE ALKOHOLU W REJONIE BOISKA SPORTOWEGO ORAZ MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JEST WYKROCZENIEM Z ART. 43’’ UST. 1 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, NATOMIAST NISZCZENIE MIENIA WYKROCZENIEM Z ART. 124 KODEKSU WYKROCZEŃ ZAGROŻONYM KARĄ GRZYWNY

– POWODUJE DEMORALIZACJE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SZKODY MATERIALNE W MIENIU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

– W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ DZWOŃ PON NR ALARMOWY 112 LUB NR TELEFONU DZIELNICOWEGO- 516 953 105 EWENTUALNIE ZGŁOŚ POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ZAGROŻONEGO KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI INTERNETOWEJ KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

                                                                                                              DZIELNICOWY

                 ASP. SZT. JACEK PIOTROWSKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *