Powstanie parking przy stacji PKP w Nowym Tomyślu. Wybrano wykonawcę zadania.

Obecnie stan parkingu, znajdującego się przy nowym budynku PKP w Nowym Tomyślu, wymaga wiele do życzenia. Poszukiwano zatem firmy, która wykona zadanie pt. „Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu”.

Dnia 5 czerwca br., w czwartym postępowaniu przetargowym, wybrało wykonawcę zadania. Została nim firma QBruk Krzysztof Kubicki Glinno 158a, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na budowę parkingu. Inwestycja będzie kosztować 2 363 536,45 zł brutto, a wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania od dnia podpisania umowy.

Zamówienie obejmuje roboty budowlane, takie jak: wykonanie nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych, a także chodników oraz ścieżki rowerowej, ułożenie betonowego krawężnika i obrzeża, obsianie trawą i stworzenie pasów zieleni, budowa studni, wpustów i przykanalików, budowa oświetlenia oraz oznakowanie pionowe i poziome. Chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżkę rowerową zaprojektowano tak, aby umożliwić swobodną komunikację użytkownikom terenu oraz bezpieczne przemieszczanie się po terenie projektowanego parkingu. Stworzona zostanie także nowa konstrukcja zjazdów i poszerzenia na łuku.

Wjazd na parking odbywać się będzie od Placu Dworcowego przez istniejące rondo. Wykonanych zostanie 101 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 97 miejsc dla samochodów osobowych, 1 miejsce postojowe dla rodzin z dzieckiem oraz 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie budynku stacji PKP.   

Budowa uporządkuje dotychczasowy układ komunikacyjny, wpłynie pozytywnie na komfort podróżnych, poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego oraz wpłynie na estetykę zagospodarowania terenu.

Poniżej przedstawiamy aktualny stan parkingu.

/nowytomysl.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *