Partnerstwa na rzecz Bibli(o)grodu

Ostatni tydzień maja w nowotomyskiej bibliotece zaowocował kolejnymi partnerstwami, formalnie zawiązanymi na wspólną realizację projektu pn. „Bibli(o)gród”, w  ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Do zawiązanej Grupy Inicjatywnej, dołączyły dwie placówki oświatowe:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, reprezentowana przez p. Krzysztofa Magdansa – Dyrektora; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu, reprezentowana przez p. Mirosławę Jurgę – Dyrektora. Nie mogło zabraknąć w działaniach na rzecz „Bibli(o)grodu”, od lat zaprzyjaźnionego z nowotomyską książnicą- Nadleśnictwa Bolewice, reprezentowanego przez: dr inż. Grzegorza Gaczyńskiego – Nadleśniczego oraz Jolantę Gaczyńską – Inżynier Nadzoru.

W trakcie spotkania, przedstawiony został nowym Partnerom: zakres zrealizowanych działań,  budżet,  zapotrzebowanie oraz plany związane z kolejnym etapem działań w „Bibli(o)grodzie”.Niewątpliwie, była to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie działań partnerskich.

Celem projektu, jest wspólne działanie partnerów na rzecz Bibli(o)grodu, zbudowanie długofalowego partnerstwa oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej, skupione na kooperacji przy zagospodarowaniu przestrzeni za Biblioteką i muszlą koncertową tak, by służyła czytelnikom i mieszkańcom – stała się zielonym miejscem wypoczynku, spędzenia czasu i przestrzenią dla różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych.

Adresatami projektu są mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl: młodzież, seniorzy, użytkownicy biblioteki i NOKu, uczniowie szkół, przedszkolaki, młode mamy z dziećmi, lokalni twórcy, rzemieślnicy i wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z nowej przestrzeni pn. „Bibli(o)gród”. Hasło przewodnie projektu brzmi: „Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” – Cyceron.

Koordynatorki i autorki projektu z ramienia biblioteki: Róża Mleczak i Małgorzata Kaczmarek, informują:

Projekt realizowany będzie do końca września 2023r., dlatego nadal jesteśmy otwarci na współpracę i zawiązywanie Partnerstw. „Bibli(o)gród” to miejsce, które nawet po zakończeniu działań w ramach programu dotacyjnego, będzie wymagał ciągłej pielęgnacji, wkładu finansowego oraz doposażania

MiPBP w Nowym Tomyślu 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *